CÔNG TY DỊCH VỤ THÁM TỬ BẢO TÍN

KHÔNG HÀI LÒNG KHÔNG MẤT TIỀN

0978.887.733

0917.227.229

Trang chủKEYWORD_1Đào tạo thám tử

Đào tạo nghiệp vụ thám tử

 Công ty Bảo Tín liên tục tuyển dụng nhân lực để củng cố sức mạnh của công ty. Khi được tuyển vào công ty sẽ đào tạo từ nghiệp vụ và sức khỏe và kỹ năng tốt nhất cho từng nhân viên.

tham tu