CÔNG TY DỊCH VỤ THÁM TỬ BẢO TÍN

KHÔNG HÀI LÒNG KHÔNG MẤT TIỀN

0978.887.733

0917.227.229

Trang chủKEYWORD_1Dịch vụ

Dịch vụ thám tử thu hồi nợ

Từ thực tiễn hàng chục năm thực hành pháp luật, đặc biệt về pháp luật kinh tế, chúng tôi nhận thấy vấn đề công nợ giữa các doanh nghiệp trong nước rất phổ biến và tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. 

 

Thu hồi công nợ là gì?
Nếu bạn từng chứng kiến việc nợ nần của các cơ quan hay doanh nghiệp của các cá nhân hay tổ chức đối với nhà nước thì bạn phải hiểu là thu hồi công nợ là gì và là khái niệm ra sao và có ý nghĩa như thế nào đối với bối cảnh thu nợ chung đối với dân kinh doanh cũng như những người bên ngoài.
Bản chất thu hồi nợ là yêu cầu khách hàng đang nợ thanh toán cho chủ nợ các khoản tiền, tài sản khác đến hạn/quá hạn mà khách nợ phải trả cho chủ nợ theo Hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa chủ nợ và khách nợ hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tức là đã thỏa thuận nhưng chưa thanh toán nên sẽ có đội ngũ thám tử hay những người có trách nhiệm thực hiện công việc thu hồi công nợ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trên thị trường được đảm bảo ở mức độ cao nhất.

Như vậy có thể nói đối tượng sử dụng dịch vụ thu hồi nợ của các đơn vị hay công ty thám tử trên thị trường với chất lượng và điều kiện cao nhất. Bạn có thể yên tâm về chất lượng cũng như khả năng giúp bạn lấy được tài sản của mình.

 Ở Việt Nam hiện nay, tham vọng làm giàu bằng mọi giá của không ít chủ doanh nghiệp cùng với việc thủ tục thành lập doanh nghiệp tương đối dễ dàng đã làm gia tăng số lượng các công ty không có vốn mà chỉ có các con số khống ghi trong điều lệ. Rủi ro trong kinh doanh cho các doanh nghiệp chân chính có một phần gốc rễ từ đó, bởi rất nhiều công ty được lập ra với phương tiện kinh doanh duy nhất là vốn (tài sản) chiếm dụng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, trình độ quản lý doanh nghiệp của giới chủ ở Việt Nam chưa cao, nhiều doanh nghiệp không xử lý tốt được các khoản nợ xấu của mình. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chưa có được sự thuận lợi thỏa đáng từ các công cụ hỗ trợ tín dụng. Những yếu tố này cùng với tình trạng chiếm dụng vốn đã làm gia tăng các khoản nợ khó thu hồi của các doanh nghiệp chân chính.

Hậu quả của những vấn đề trên đối với doanh nghiệp chân chính, là các khoản nợ khó đòi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực vốn và khả năng kinh doanh của công ty, làm lỡ nhiều cơ hội đầu tư tốt của doanh nghiệp. Một đồng vốn được quay vòng là một đồng vốn sinh lợi, một đồng vốn bị đưa vào công nợ là một đồng vốn chết, bởi lợi nhuận mà nó sinh ra nếu không thể thu hồi nhanh để tiếp tục quay vòng thì sẽ không đủ để bù đắp những rủi ro mà đồng tiền (vốn) phải gánh chịu hàng ngày.

Công ty chúng tôi am hiểu sâu sắc nền kinh tế Việt Nam và thành thạo các thủ tục pháp lý, cũng như có kinh nghiệm trong việc xử lý nợ sẽ hỗ trợ bạn thu hồi các khoản nợ xấu, các khoản nợ khó đòi, qua dịch vụ pháp lý của mình.

Các kỹ năng của nhân viên thu hồi công nợ của chúng tôi:

    Kỹ năng đàm phán & thương lượng
    Kỹ năng giao tiếp trực tiếp và qua điện thoại
    Kỹ năng lắng nghe và quan sát
    Kỹ năng trả lời câu hỏi
    Kỹ năng thuyết phục khách hàng thanh toán nợ
    Kỹ năng nhượng bộ trong đàm phán thu hồi nợ
    Kỹ năng xử lý bế tắc trong đàm phán thu hồi nợ
 

tham tu